Norgee

Hva er Kultur? Definisjon, Mening og Eksempler

Happy multiracial people from different culture and race having fun at countryside farmhouse

Hva er kultur? Kultur er egenskapene og kunnskapen til en bestemt gruppe mennesker, som omfatter språk, religion, mat, sosiale vaner, musikk og kunst.

“Center for Advance Research on Language Acquisition” (eller CFAROLA som er forkortelsen) går et steg lengre og definerer kultur som delte atferdsmønstre og interaksjoner, kognitive konstruksjoner og forståelse som læres av sosialisering.

Dermed kan det sees på som veksten av en gruppeidentitet som fremmes av sosiale mønstre som er unike for gruppen.

Kultur omfatter:

  • Religion
  • Mat
  • Hva vi har på oss
  • Språket vårt
  • Ekteskap
  • Musikk
  • Hva vi mener er riktig eller galt
  • Hvordan vi sitter ved bordet
  • Hvordan vi hilser på venner
  • Hvordan vi oppfører oss med familien

Og flere tusen andre ting.

Ordet “kultur” stammer fra et fransk begrep, som igjen stammer fra det latinske “colere”, som betyr å pleie jorden og vokse. Ordet Kultur deler sin etymologi med en rekke andre ord som er knyttet til aktivt å fremme vekst.

cultural food
Kaffe barista

Vestlig Kultur

Begrepet “vestlig kultur” har definert kulturen i europeiske land og har blitt sterkt påvirket av europeisk innvandring, for eksempel USA.

Den vestlige kulturen har sine røtter fra den klassiske perioden i den gresk-romerske æra og fremveksten av kristendommen på 1300-tallet.

Andre drivere av vestlig kultur inkluderer latinske, keltiske, germanske og hellenske etniske og språklige grupper. I dag kan påvirkningene fra vestlig kultur sees i nesten alle land i verden.

Incense sticks in old chinese temple. Asian traditional culture in shrine
Asiatisk tempel

Østlig Kultur

Østlig kultur refererer generelt til de samfunnsmessige normene i land i Fjernøst -Asia (inkludert Kina, Japan, Vietnam, Nord -Korea og Sør -Korea) og det indiske subkontinentet.

I likhet med Vesten ble østlig kultur sterkt påvirket av religion under den tidlige utviklingen. I tillegg ble den også sterkt påvirket av vekst og høsting av ris, ifølge boken “Pathways to Asian Civilizations“av Dorian Q. Fuller.

Generelt i den østlig kulturen mindre skille mellom sekulært samfunn og religiøs filosofi enn det er i Vesten.

Latin American Man And Woman Dancing
Latin Amerikask mann og dame som danser

Latin Kultur

Mange av de spansktalende nasjonene regnes som en del av den latinske kulturen, mens den geografiske regionen er utbredt. Latin -Amerika er vanligvis definert som de delene av Mellom -Amerika, Sør -Amerika og Mexico der spansk eller portugisisk er de dominerende språkene.

Opprinnelig ble begrepet “Latin-Amerika” brukt av franske geografer for å skille mellom anglo- og romantikk (latinbaserte) språk, ifølge University of Texas.

Mens Spania og Portugal er på det europeiske kontinentet, regnes de som de viktigste påvirkerne av det som er kjent som latinsk kultur, som betegner mennesker som bruker språk avledet fra latin, også kjent som romanske språk.

Group of middle eastern kids in Dubai
Tre små gutter i midtøsten

Midtøsten Kultur

Landene i Midtøsten har noen, men ikke alt til felles. Dette er ikke en overraskelse, siden området består av omtrent 20 land, ifølge PBS.

Det arabiske språket er en ting som er vanlig i hele regionen; Imidlertid kan det store mangfoldet av dialekt noen ganger gjøre kommunikasjonen vanskelig.

Religion er et annet kulturområde som landene i Midtøsten har til felles. Midtøsten er fødestedet for jødedom, kristendom og islam.

Outdoor Portrait Of Cheerful African Muslim Lady In Hijab
Portress av ei jente i hijab

Afrikansk Kultur

Kontinentet i Afrika er avgjørende for alle kulturer. Menneskeliv oppsto på dette kontinentet og begynte å migrere til andre områder av verden for rundt 60 000 år siden, ifølge Natural History Museum i London.

Andre forskere, som de fra Estonian Biocentre i Tartu, tror at den første migrasjonen kan ha vært mye tidligere, så tidlig som for 120 000 år siden. Forskere kommer til disse konklusjonene ved å studere menneskelige genomer fra forskjellige kulturer for å spore deres DNA til vanlige forfedre. Fossile oppdagelser spiller også inn i noen av disse teoriene.

Afrika er hjemsted for en rekke stammer, etniske og sosiale grupper. En av hovedtrekkene i denne kulturen er det store antallet etniske grupper i de 54 landene på kontinentet. Nigeria alene har for eksempel mer enn 300 stammer.

For tiden er Afrika delt inn i to kulturelle grupper: Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara. Dette er fordi Nordvest-Afrika har sterke bånd til Midtøsten, mens Afrika sør for Sahara deler historiske, fysiske og sosiale egenskaper som er veldig forskjellige fra Nord-Afrika, ifølge University of Colorado.

Det tøffe miljøet har vært en stor faktor i utviklingen av kulturen i Afrika sør for Sahara, ettersom det er en rekke språk, retter, kunst og musikalske stiler som har vokst frem blant de fjerne befolkningene.

Kultur i endring

Uansett hvilken kultur et folk er en del av, en ting er sikkert, det vil endre seg. Kultur har blitt nøkkelen i vår sammenkoblede verden, som består av så mange etnisk mangfoldige samfunn, men også gjennomsyret av konflikter knyttet til religion, etnisitet, etisk tro og i hovedsak elementene som utgjør kulturen.

Men kulturen er ikke lenger løst, hvis den noen gang var det i det hele tatt. Den er i hovedsak flytende og i konstant bevegelse. Dette gjør det vanskelig å definere noen kultur på bare én måte.

Selv om endring er uunngåelig, bør fortiden også respekteres og bevares. FN har opprettet en gruppe kalt The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) for å identifisere kulturell og naturarv, for å bevare og beskytte den.

Monumenter, bygninger og steder dekkes av gruppens beskyttelse, i henhold til den internasjonale traktaten, konvensjonen om beskyttelse av verdens kultur- og naturarv. Denne traktaten ble vedtatt av UNESCO i 1972.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭