Norgee

Hva er Ergoterapi? – Enkelt Forklart

ergoterapi

Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Dette er viktig både fysisk, psykisk og sosialt.

En sykdom kan medføre at daglige gjøremål som for eksempel matlaging, renhold, hagearbeid, fritidsinteresser og arbeid blir tyngre eller umulig å gjennomføre. Ergoterapeuter tar utgangspunkt i disse daglige aktivitetene.

Målet med ergoterapi er at enhver skal kunne opprettholde et mest mulig aktivt liv på egne premisser. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet og deltagelse i hjem, skole, arbeid og fritid.


Ergoterapeuter jobber her opp mot den enkelte person, aktiviteten og miljøet rundt.

Hvor kan du kontakte ergoterapeut?

  • I bydelen eller kommunen der du bor.
  • Rehabiliteringsinstitusjoner
  • Sykehus


Du trenger ikke henvisning fra lege for å kunne ta kontakt med ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Patient meeting with a therapist
Ergoterapaut med pasient

Hva kan ergoterapeuter gjøre i forhold til personer med lungesykdom?

En lungesykdom kan medføre at daglige aktiviteter som for eksempel matlaging, renhold, hagearbeid, fritidsinteresser og arbeid blir tyngre å gjennomføre pga. tung pust og mindre energi.

Personer med lungesykdom kan ofte oppleve et gap mellom hva de ønsker og har behov for å gjøre i løpet av en dag, og hva de faktisk klarer. Daglige gjøremål som dusjing, matlaging og rengjøring kan bli slitsomme og kan ta mye tid og krefter. Forventningene fra omgivelsene kan også være en påkjenning i hverdagen.

Fysisk anstrengelse er det som oftest utløser tungpust eller opplevelsen av mindre krefter og energi og aktiviteter som innebærer å arbeide i bøyd stiling, arbeide med armene over skulderhøyde, bruke armene mye (bære, skyve, løfte) og stå eller gå over tid kan ofte oppleves som tunge. For mange er det i tillegg ikke en spesiell enkeltaktivitet som er anstrengende, men summen av alt som skulle vært gjort i løpet av dagen eller uka.

Male doctor checking breath of female patient
tung pust

For å klare de daglige aktivitetene letter kan det være nyttig å lære seg å bruke energien og pusten på en hensiktsmessig måte. Energibesparende arbeidsmetoder handler om bevisst bruk av pust og energi. 

Det betyr ikke å gjøre mindre, men tenke igjennom hva en bruker kreftene på og hvordan en utfører ulike aktiviteter. Det handler om en balansegang mellom ulike aktiviteter og mellom aktivitet og hvile.

 I forhold til dette jobber ergoterapeuter opp mot:

Den enkelte person: Energibesparende arbeidsmetoder handler om vaneendring. Gjennom veiledning og trening bidrar ergoterapeuten til bevisstgjøring hos den enkelte bruker.  Det handler om prioriteringer og planlegging i hverdagen og bevisstgjøring rundt eget tempo, pusteteknikk og arbeidsstillinger.
Aktiviteten: En og samme aktivitet kan utføres på ulike måter. Energibesparende arbeidsmetoder handler om å kunne opprettholde aktiviteter og aktivitetsnivå, men at aktivitetene kanskje må utføres på litt andre måter enn tidligere. Aktivitetene endres gjennom tilpassning av tempo og pusteteknikk, samt bruk av ulike arbeidsstillinger og tilrettelegging for disse.
Miljøet: Tilrettelegging av miljøet er også et viktig prinsipp knyttet til bruken av energibesparende arbeidsmetoder.  Det kan her handle om enkle tilrettelegninger av fysiske omgivelser både hjemme og på jobb som den enkelte selv kan gjøre, men også om tilpassning og søking av tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen hvor ergoterapeuten hjelper til.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭