Norgee

Den Skattefrie Tusenlappen – Hemmelig triks

Money savings and growing

Skattefri tusenlapp:

Tjener du opptil 1000 kroner – men ikke mer – hos én oppdragsgiver i løpet av kalenderåret, slipper du å skatte av beløpet.

Retting av eksamensbesvarelser for et honorar på 1000 kroner er eksempelvis skattefritt – hvis det er det eneste oppdraget du utfører for den aktuelle oppdragsgiveren det året.

Her har du altså en interessant mulighet til skattefri fortjeneste så lenge det er lønn vi snakker om – og du er i den sityusjonen at du kan ta mange slike småoppdrag uten at det blir i næring.

Oppdragsgiver – Hva du skal gjøre

Oppdragsgivere skal nemlig ikke foreta forskuddstrekk. De skal heller ikke sende lønnsoppgave ved årets slutt. Bilgodtgjørelse eller diett etter statens satser og regulativ (trekkfri kostnadsgodtgjørelse) opp til ytterligere 1000 kroner skal heller ikke innberettes i lønns- og trekkoppgave.

Personer som kan komme inn under 1000-kronersregelen for skattefri lønnsinntekt, bør gi beskjed om at oppdragsgiveren ikke skal foreta forskuddstrekk. Er det likevel foretatt forskuddstrekk, skal oppdragsgiveren sende inn lønns- og trekkoppgave. Der skal det ikke stå noe beløp i kode 111-A “Lønn, honorar m.v.”, men under kode 950 “Forskuddstrekk” skal trekkbeløpet stå. Dermed blir du godskrevet trukket skatt, men du slipper fortsatt å skatte av mottatt beløp.

Næringsdrivende

1000-kronersregelen gjelder ikke for næringsinntekt. Der er det ikke noe fribeløp. Er du næringsdrivende, kan du ikke uten videre ta mindre jobber innenfor samme fagområde som «oppdragstaker» og på den måten få skattefritak. Men småoppdrag som faller utenom næringsvirksomheten din kan altså gi skattefrie tusenlapper. 2000 I FORENINGER Får du honorar for foredrag i hagelaget eller kurs for husflidslaget, er det også skattefrie penger å hente. Skatteloven sier at samlet lønnsutbetaling til en person fra stiftelser, organisasjoner, foreninger og lag er skattefritt opp til 2000 kroner for mottakeren. Foreningene er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honoraret er skattefritt.

Hva skjer hvis beløpet overstiger 2000 kroner?

Overstiger beløpet 2000 kroner, skal hele beløpet oppgis i lønns- og trekkoppgave, og hele beløpet blir skattepliktig inntekt. I disse tilfellene skal også beløp utbetalt i diett og bilgodtgjørelse regnes med når det vurderes om du har overskredet 2000-kronersgrensen. Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (som diett og bilgodtgjørelse), som dekker “et medlems innsats eller opptreden for sin forening”, er det fritak for lønnsinnberetning av godtgjørelsen.

Du kan levere lønns- og trekkoppgaven her

Medlem i en forening?

Er du medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til to skattefrie tusenlapper. Det er ingen grense for hvor mange foreninger og lag du kan tjene opptil 2000 kroner hos som lønnsinntekt – skattefritt. Heller ikke 2000-kronersregelen omfatter næringsinntekt. Der er det ikke noe skattefritt beløp

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭