Norgee

15 Gode Råd Om Elbillading Og Sikkerhet.

Electric car at charging station

Elbiler og elsikkerhet

Salget av elektriske biler i Norge stiger kraftig. Dette øker behovet for ladesteder. Bilene skal lades både hjemme, på jobb og mens vi er ute på reise. Hvilken betydning har dette for elsikkerheten?

Ladeutstyr til elbiler representerer en ny belastning for våre elektriske anlegg. For at lading av elbiler skal foregå på en trygg og sikker måte er det derfor viktig å ta noen forhåndsregler. Nedenfor finner du noen råd og tips om nettopp dette, og litt informasjon om sikkerhetsnivået til de ulike lademetodene.

Det er mange fordeler med elbil; både økonomisk og miljømessig. Alle elbiler må imidlertid lades, og det skaper nye utfordringer både for de elektriske anleggene våre og for strømnettet vårt.

Ettersom antallet elbiler øker, blir det også mer sannsynlig at vi vil oppleve flere uønskede hendelser knyttet til ladingen av disse. Her følger derfor noen råd og tips som kanskje kan forbygge slike uønskede hendelser.

Er det elektriske anlegget egnet for lading av elbil?

 • Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmegang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. En elkontroll utført av Installasjonsservice kan avdekke svakheter ved anlegget som må rettes opp.

 • Du må sjekke at det er nok kapasitet på det elektriske anlegget til å lade elbilen. Både hovedsikring, kurssikringen og ledningsopplegg må tåle den langvarige belastningen ladingen medfører. Hvor store sikringer du trenger er blant annet avhengig av biltype og hvor fort du vil lade. De gode rådene får du hos Installasjonsservice.

 • I mange tilfeller kan du benytte en eksisterende stikkontakt til lading. Det anbefales imidlertid å benytte ladetypen «modus 3». Dette medfører mindre risiko for varmegang enn lading gjennom vanlig stikkontakt. Dette betyr også at Installasjonsservice må koble opp en «ladeboks» der du skal lade bilen.

 • Om du ikke har overspenningsvern montert i det elektriske anlegget, må du få Installasjonsservice til å montere dette. Da kan du unngå at overspenninger etter tordenvær eller feil i strømnettet, fører til skade på ladeutstyret og ikke minst elbilen.

 • Unngå bruk av skjøteledninger og sørg heller for at ladeuttaket er plassert nært nok bilen.Spesiell risiko er det ved skjøteledninger på trommel. Hvis ikke hele kabelen trekkes ut fra trommelen, vil det føre til varmegang på gjenværende kabel på trommelen ved så store strømmer som vi her snakker om.

 • Feil på ladesystemet kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser på strømnettet og for annet elektrisk utstyr. Det kan også føre til overlading, feilfunksjon og brann både i og utenfor bilen. Det er derfor viktig at utstyret installeres riktig av fagfolk med rett kompetanse. Installasjonsservice har fagfolkene.  Det er også svært viktig å følge produsentens anvisninger ved installasjon, bruk og vedlikehold av ladesystemet.
Electric car charging station
elbil ladning

Fornuftig bruk og vedlikehold

 • Feilkonstruksjon og manglende vedlikehold av ladepunkter og ladestasjoner er ikke uvanlig. Det er den som eier og drifter ladestasjoner som har ansvaret for at disse er i orden. Ikke benytt ladestasjoner med åpenbare feil og mangler. Hjemme er det ditteget ansvar at du har egnet ladeuttak.

 • Hvis du har ladekabel med styreboks integrert skal du alltid henge opp boksen slik at vekten av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da reduser du slitasjen og dermed også muligheten for varmgang og skade på støpsel og stikkontakt.

les også: Audi etron guide

 • Ladekabel må alltid tilkobles en jordet stikkontakt som er beskyttet av jordfeilbryter med B vern for å unngå elektrisk sjokk ved feil.

 • Beskytt elektriske kontakter og støpsler mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
An electric car is charged
fullladet bil
 • Sørg for at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller ligger slik at den kan bli skadet av trafikk.

 • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på støpsel eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.

 • Sjekk ladekabel, støpsel og stikkontakt jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Sjekk også at støpsel, stikkontakt og ladekabel ikke blir unormalt varm under bruk. Utstyr med skader må ikke benyttes.

 • Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.

 • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭