Norgee

Hva er Etikk? Definisjon, Historie & Fakta

split path at sunset and heather flowers

Etikk er basert på velbegrunnede standarder for rett og galt som foreskriver hva mennesker bør gjøre, vanligvis når det gjelder rettigheter, plikter, fordeler for samfunnet, rettferdighet eller spesifikke dyder.

For noen år siden ble det gjennomført en anonym undersøkelse rettet mot forretningsfolk: “Hva betyr etikk for deg?” Blant svarene deres var følgende:

“Etikk har å gjøre med det følelsene mine og forteller meg hva som er riktig eller galt.”
“Etikk har å gjøre med min religiøse tro.”
“Å være etisk er å gjøre det loven krever.”
“Etikk består av standardene for atferd vårt samfunn aksepterer.”
“Jeg vet ikke hva ordet betyr.”

Disse svarene kan være typiske for våre egne. Betydningen av “etikk” er vanskelig å fastslå, og synspunktene mange mennesker har om etikk er rystet.

Etikk og følelser

I likhet med undersøkelsens første respondent, har mange en tendens til å sette likhet mellom etikk og følelser. Men å være etisk handler tydeligvis ikke om å følge følelsene sine. En person som følger følelsene hans, kan komme tilbake fra å gjøre det som er rett. Faktisk avviker følelser ofte fra det som er etisk.

Man skal heller ikke identifisere etikk med religion. De fleste religioner går selvfølgelig inn for høye etiske standarder. Men hvis etikk var begrenset til religion, ville etikk bare gjelde for religiøse mennesker.

Men etikk gjelder like mye oppførselen til ateisten som den troende religiøse personen. Religion kan sette høye etiske standarder og kan gi intense motiver for etisk atferd. Etikk kan imidlertid ikke begrenses til religion, og det er heller ikke det samme som religion.

Etikk og lover

Å være etisk er heller ikke det samme som å følge loven. Loven inneholder ofte etiske standarder som de fleste innbyggere følger gjennom hverdagen. Men lover som følelser, kan avvike fra det som er etisk.

Flere land hadde tidligere egne slaveri-lover før borgerkrigen og de gamle apartheidlovene i dagens Sør-Afrika er grotesk åpenbare eksempler på lover som avviker fra det som er etisk.

Til slutt er det å være etisk ikke det samme som å gjøre “hva samfunnet aksepterer.” I ethvert samfunn godtar de fleste standarder som faktisk er etiske. Men atferdsstandarder i samfunnet kan avvike fra det som er etisk. Et helt samfunn kan bli etisk korrupt. Nazi -Tyskland er et godt eksempel på et moralsk korrupt samfunn.

Dessuten, hvis det å være etisk gjør “hva samfunnet aksepterer”, for å finne ut hva som er etisk, må man finne ut hva samfunnet godtar. For å bestemme hva jeg skulle mene om abort for eksempel, måtte jeg ta en undersøkelse av det norske samfunnet og deretter tilpasse min tro til det samfunnet aksepterer. Men ingen prøver noen gang å avgjøre et etisk spørsmål ved å gjøre en undersøkelse.

Videre gjør mangelen på sosial konsensus om mange spørsmål det umulig å sette etikk i likhet med hva samfunnet aksepterer. Noen mennesker aksepterer abort, men mange andre ikke. Hvis det å være etisk gjør hva samfunnet aksepterer, må man finne en avtale om spørsmål som faktisk ikke eksisterer.

Så, Hva er Etikk?

Hva er etikk? Etikk er to ting. For det første refererer etikk til velbegrunnede standarder for rett og galt som foreskriver hva mennesker bør gjøre, vanligvis når det gjelder rettigheter, plikter, fordeler for samfunnet, rettferdighet eller spesifikke dyder.

Etikk refererer for eksempel til de standardene som pålegger rimelige forpliktelser til å avstå fra voldtekt, tyveri, drap, overgrep, baktalelse og svindel. Etiske standarder inkluderer også de som pålegger dyder ærlighet, medfølelse og lojalitet. Etiske standarder inkluderer standarder knyttet til rettigheter, for eksempel retten til liv, retten til skadefrihet og retten til personvern. Slike standarder er tilstrekkelige etiske standarder fordi de støttes av konsekvente og velbegrunnede årsaker.

For det andre refererer etikk til studiet og utviklingen av ens etiske standarder. Som nevnt ovenfor kan følelser, lover og sosiale normer avvike fra det som er etisk. Så det er nødvendig å hele tiden undersøke ens standarder for å sikre at de er rimelige og velbegrunnede.

Etikk betyr også den kontinuerlige innsatsen for å studere vår egen moralske tro og vår moralske oppførsel, og strebe etter å sikre at vi og institusjonene vi hjelper til med å forme, lever opp til standarder som er rimelige og solid.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭