Norgee

Hvordan gå ned i vekt? – 10 Enkle Tips

hvordan gå ned i vekt

Hvordan gå ned i vekt er et veldig omtalt tema nå til dags. Vi har tatt fatt i dette temaet og her finner du vår topp 10 liste med enkle tips. En slik liste vil naturlig nok være noe subjektiv, men kriteriene som er lag til grunn er først og fremst ingredienser, effekt og dokumentasjon.

Det gir et godt grunnlag for en mest mulig objektiv vurdering av slankeprodukter. Lenger ned på siden finner du tips om valg av slankeprodukter, flere produktomtaler, samt litt fakta om slankeprodukter.

Hva er egentlig fornuftig slanking?

Du forbrenner mange kalorier når du går tur

Det finnes nok flere meninger hva som er fornuftig slanking, men vi støtter oss til det både helsemyndighetene og de aller fleste anerkjente eksperter mener. Det vil blant annet si fysisk aktivitet, et sunt og variert kosthold, samt slanking i et forholdsvis rolig tempo. Nedenfor finner du noen tips og litt fakta som kan hjelpe deg til fornuftig slanking.

Det viktigste er ikke hvordan du slanker deg.


Denne påstanden finner du på en rekke blogger og andre nettsteder og den er med all respekt å melde misvisende. Tanken bak er riktignok god, fordi det fokuseres på at det ikke bare er selve slankingen som er viktig.

Det er minst like viktig at du har en plan for ikke å gå opp i vekt igjen. Men, hvordan du slanker deg kan ha mye og si nettopp i forhold til dette og derfor er fornuftig slanking viktig. Feil slanking vil med andre ord kun resultere i et kortvarig vekttap.


Hvor raskt bør du gå ned i vekt?
Rådene som kommer fra helsemyndighetene og andre med ekspertise på dette området kan variere noe, men stort sett fremstår de som svært fornuftige og innebærer at du bør gå ned fra 0,5 til 1 kilo pr uke. Det bør være overkommelig for de aller fleste og dette vil være en sunn form for slanking. Årsakene til det er flere, men de to viktigste er som følger. 

  • For de første er det slik at dersom du går for raskt ned i vekt vil du tape en god del muskelmasse, noe du absolutt bør unngå. Det er nemlig i muskelmassen svært mye av forbrenningen foregår og faktisk forbrenner muskelmasse omtrent 9 ganger så mange kalorier som fett.
  • For det andre er det slik at det å spise for lite vil kunne gi en drastisk reduksjon i forbrenning. Det er nemlig slik at kroppen har en utrolig tilpasningsevne og dersom du spiser altfor lite vil den gå på sparebluss, noe som betyr lav forbrenning og et dårlig grunnlag for slanking.
Woman's portrait with apple

Fornuftig slanking
Når det er snakk om sunn slanking er det først og fremst fysisk aktivitet og kostholdsendringer som gjelder, kjedelig med sant.

Nedenfor finner du et par eksempler på hvordan du kan bruke disse virkemidlene til å gå ned i vekt på en fornuftig måte og vi har også inkludert bruken av slankeprodukter. Noen slike produkter kan nemlig hjelpe deg et stykke på vei, men først og fremst er det kosthold og mosjon som gjelder.

All fysisk aktivitet betyr at forbrenningen av kalorier øker og undersøkelser viser at personer som regelmessig er fysisk aktive har størst muligheter til å gå ned i vekt for godt. En reduksjon i inntaket av kalorier er sannsynligvis nødvendig for at du skal kunne gå ned i vekt og i tillegg bør nok enkelte stramme opp måltidsmønsteret. 

Her er tallene
Hvor mange kalorier en person bør spise for å kunne gå ned i vekt på en fornuftig måte avhenger av en rekke faktorer som kroppsvekt, alder, kjønn og fysisk aktivitetsnivå. Vi tar derfor utgangspunkt i hvor mange kalorier man må kvitte seg med. Grunnlaget for disse eksemplene er for øvrig at 7000 kalorier tilsvarer et kilo kroppsfett.

Ned 0,5 kilo pr uke
En ukentlig vektreduksjon på om lag 0,5 kilo vil som nevnt være fornuftig slanking og for en person som i utgangspunktet har en stabil vekt betyr det at det er 500 kalorier som hver dag må vekk. Det kan for eksempel gjøres på disse måtene.

Det daglige inntaket av mat og drikke reduseres med omtrent 300 kalorier mens en daglig gåtur på 30 til 40 minutter bidrar med minst 200 kalorier. Det daglige inntaket av mat og drikke reduseres med 300 kalorier og det benyttes et slankeprodukt som øker forbrenningen med minst 200 kalorier.
Ned 1 kilo pr uke
Et ukentlig vekttap på et kilo pr uke er også innenfor det som regnes for fornuftig slanking, men dersom du satser på å gå såpass raskt ned i vekt bør du ikke gjøre dette utelukkende ved å kutte kalorier, som nevnt kan det føre til at kroppen går på sparebluss. For en person med en stabil vekt er det 1000 kalorier pr dag som gjelder og det kan for eksempel oppnås på disse måtene.

Det daglige inntaket av mat og drikke reduseres med 500 kalorier mens økt fysisk aktivitet bidrar med resten. For eksempel vil 45 minutter med spinning, en snau time med svømming eller en god time med tungt hagearbeid gi en økt forbrenning på omtrent 500 kalorier. Det daglige inntaket av mat og drikke reduseres med 400 kalorier, det benyttes et slankeprodukt som øker forbrenningen med minst 200 kalorier og det legges inn en daglig gåtur på en drøy time for å forbrenne de siste 400 kaloriene. 

Få med deg dette
Legg merke til at eksempler av denne typen aldri vil kunne bli helt nøyaktige, delvis fordi alle har forskjellig forbrenning. I eksemplene ovenfor er det tatt utgangspunkt i en person på 75 kilo og vi har benyttet et snitt fra flere forbrenningskalkulatorer.

Sjekk hvordan og hvorfor chilipepper kan gi effektiv slanking

I følge ny forskning kan chilipepper virkelig sette fart på fettforbrenningen og for deg som ikke ønsker å spise så sterk mat daglig, finnes det flere gode slankeprodukter å velge blant. I denne artikkelen finner du nyttige tips om hvorfor chilipepper kan sørge for effektiv slanking, om forskningen som viser dette, samt om slankeprodukter som inneholder chilipepper.

chilli
chilli

Hvor slank kan du bli?
For de fleste er det lite sannsynlig at chilipepper alene vil sørge for at idealvekta oppnås. Slanking i form av mosjon og/eller kalorikutt må med andre ord også til, men det er mer enn sannsynlig at chilipepper vil hjelpe deg et godt stykke på vei. Blant annet viser ny forskning at denne ingrediensen øker kaloriforbrenningen med 50 – 150 kalorier pr døgn og dersom vi tar utgangspunkt i 200 kalorier tilsvarer det i løpet av et år såpass mye som drøyt 7 kilo kroppsfett. I tillegg inneholder som regel slankeprodukter med chilipepper også andre ingredienser som forsterker slankeeffekten.
Slankeprodukter med chilipepper
Det finnes flere slankepiller som inneholder chilipepper og som selges reseptfritt her i Norge. Noen av disse fremstår svært lovende og bør så absolutt kunne sette fart på slankingen. Et av disse produktene er ChiliTrim som også inneholder glucomannan. Et annet meget godt alternativ er Chili Burner som i tillegg til chilipepper inneholder grønn te, peppermynteolje, dill og ikke minst ingefær som i følge nye studier virkelig kan utgjøre en forskjell. Et tredje alternativ er det populære kosttilskuddet Metaburn som inneholder chilipepper og wakame, mens det fjerde alternativ er CLA Burner. 

Hvordan virker Chili?
Chilipepper virker først og fremst på den måten at fettforbrenningen økes, noe som betyr en sunn form for slanking med gode muligheter til varig vekttap. Litt mer presist er det slik at chilipepper sørger for en økning i den mengden kalorier som går med til kroppens varmeproduksjon og det er en betydelig mengde. Det igjen betyr at kroppe behøver større tilgang til energi og dersom du ikke spiser mer vil den forbrenne lagrede energireserver og det betyr som kjent kroppsfett. I tillegg er det slik at chilipepper kan motvirke dannelsen av nytt kroppsfett, samt sende signaler om at fettforbrenningen skal økes. 

Forskning på slankeeffekten
Det finnes en god del forskning på chilipepper og effekten i forhold til slanking. Denne forskningen fremstår som troverdig og det finnes liten grunn til å betvile at denne ingrediensen virkelig kan utgjøre en forskjell. En av studiene som dokumenterer slankeeffekten fra chili finnes publisert i det meget anerkjente tidsskriftet British Journal of Nutrition. Studien ble foretatt av Canadiske forskere som konkluderte med at denne ingrediensen gir en merkbar økning i forbrenningen. Forskere bak en annen studie foretatt ved det kjente amerikanske universitetet UCLA kom til en lignende konklusjon og denne studien viste at chilipepper kan øker forbrenningen med så mye som 25 prosent og det i flere timer etter inntak. Eller finnes det en rekke lignende studier foretatt både på mennesker og dyr, blant annet denne studien.

Her er litt nyttig informasjon om overvekt, fedme og BMI

Overvekt

 er noe stadig flere sliter med og fedme er i ferd med å bli et stadig større samfunnsproblem. Men, hva er egentlig overvekt og fedme? Hva er årsakene til at vi blir overvektige? Hva er løsningen(e) på problemer med overvekt? Hva er konsekvensene av fedme? Det er noen av spørsmålene du finner svar på i to artikler om overvekt.

Hva er overvekt?

 
Det å definere overvekt kan være vanskelig, både fordi vi har til dels forskjellig oppfatning av hva som er overvekt, samt fordi vi alle er satt sammen forskjellig. Sistnevnte betyr at måleverktøy som BMI (Body Mass Index) kan gi et feil inntrykk, for eksempel fordi det ikke skilles mellom fett og muskelmasse. En presis definisjon på hva som er overvekt skal man med andre ord være forsiktig med å benytte, men et greit utgangspunkt et at overvekt er å ha for mye fett på kroppen. Videre kan vi definere overvekt som det å veie for mye sett i forhold til høyden. Men, da må vi huske på å ta hensyn til muskelmasse, benbygning, alder og kjønn. Vi må også ta hensyn til hva den enkelte trives med. Det å veie noen få kilo over idealvekta behøver nemlig ikke være noe problem, så lenge en person trives med kroppen sin.

Fat girl holding fork with vegetables and measuring tape

Overvekt vs Fedme

I forrige avsnitt definerte vi overvekt som en det å ha for mye fett på kroppen, sett i forhold til høyden. (Med visse forbehold). Det medfører i utgangspunktet en noe økt risiko for en rekke sykdommer. Når vi snakker om fedme så brukes det uttrykket gjerne om en mer alvorlig form for overvekt og vil med andre ord si at man har alt for mye fett på kroppen, sett i forhold til høyde, muskelmasse, kjønn, med mer. Forskjellen mellom overvekt og fedme forklares i og for seg godt gjennom bruken av BMI, noe du kan lese mer om i neste avsnitt. En annen definisjon på fedme er en så stor opphopning av fett i kroppens fettceller at det i betydelig grad øker risikoen for alvorlige sykdommer og redusert levetid.


Sjekk hvor mange kalorier du kan spise pr dag

Body Mass Index
BMI er et måleverktøy som kan brukes til å finne ut om du er overvektig eller undervektig. Men, som nevnt tar ikke dette måleverktøyet hensyn til kjønn, alder, benbygning eller muskelmasse, noe som gjør at det bør benyttes med forsiktighet. Dersom du for eksempel har mye muskelmasse, kan din BMI feilaktig indikere at du er overvektig. BMI er for øvrig er et slags standardmål utviklet av Verdens Helseorganisasjon, for å kunne regne ut vekt i forhold til høyde. Formelen for å regne ut din Body Mass Index er å dele vekten din med kvadrater av lengden din. Her kan du regne ut din BMI. Nedenfor finner du en oversikt med hva din BMI i utgangspunktet betyr i forhold til overvekt/undervekt. Men, det nevnes nok en gang at BMI ikke er noen fasit som stemmer for alle, noe du kan lese om her.


 
En person med BMI under 18,5 anses som undervektig. En person med BMI mellom 18,5 og 25 anses som normalvektig. En person med BMI mellom 25 og 30 anses som overvektig. En person med BMI mellom 30 og 35 anses som å ha fedme grad 1. En person med BMI mellom 35 og 40 anses å ha fedme grad 2. En person med BMI over 40 anses å ha fedme grad 3.

Det kan være en god ide å telle kalorier

Det finnes flere fordeler ved å telle kalorier og for mange vil kaloritelling være en effektiv slankemetode. Det skyldes blant annet at det å telle kalorier som regel gir et mer bevisst forhold til hva vi putter i oss av mat og drikke, samt at det gir god kontroll over selve slankingen. Nedenfor finner du tips om fordelene med kaloritelling, samt om hvordan du kan gjøre dett uten at det blir alt for krevende.

Vi anbefaler MyFitnessPal hvis du ønsker å telle kalorier

Calorie Counter. Smartphone With Application For Counting Calories Flat Lay On Table
telle kalorier med en app

Hvorfor bør du ikke telle kalorier?
Først av alt vil vi imidlertid presisere en ting. Kaloritelling er ikke noe som passer for alle og dersom du overhodet ikke kan tenke deg å telle kalorier bør du heller ikke gjøre dette. Motivasjon er nemlig den viktigste faktoren dersom du skal lykkes med slankingen og det er derfor viktig å unngå ting som kan virke demotiverende. Ellers er risikoen for at du ender opp med å spise for lite en annen grunn som brukes for å forklare hvorfor du ikke bør telle kalorier. Tanken bak dette er at noen muligens velger å droppe måltider fordi de er for fokusert på antallet kalorier. Vi vil imidlertid hevde det motsatte, at det å telle kalorier også hjelper det ikke å spise for lite.


Fordelene med kaloritelling
Den største fordelen med kaloritelling er nok at det kan gi deg et mye mer bevisst forhold, både til hva de forskjellige matvarene egentlig inneholder og i forhold til hvor mange kalorier du behøver. Det er for eksempel mange som ved enkle grep kan kvitte seg med en god del kalorier, men som ikke er klar over dette. Det kan for eksempel være at det finnes mye sunnere alternativ som smaker minst like gode. Det kan også være at du får i deg rene kaloribomber gjennom mat du ikke liker spesielt godt, bare fordi du ikke er klar over dette. Les om hvor mange kalorier du kan få i deg.

Hjelp til riktig slanking
En annen fordel med det å telle kalorier er at det blir enklere å slanke seg riktig. Med riktig slanking menes i denne sammenheng et daglig kaloriunderskudd på mellom 500-1000 kalorier, som er noe de aller fleste eksperter anbefales.

Kan ha en motiverende effekt
Det å telle kalorier kan vedlikeholde motivasjonen for slanking, spesielt dersom du ikke lar en sprekk eller to ødelegge. Det er nemlig helt greit å kose seg en gang i blant og på de dagene kan du gjerne droppe hele kaloritellingen. Årsaken til at kaloritelling kan virke motiverende er for øvrig først og fremst at det gir muligheten for daglige tilbakemeldinger om at du er på rett vei. Spesielt i perioder hvor vekttapet stopper opp kan det være veldig motiverende å ha denne typen bekreftelse på at du er på riktig vei. Det er for øvrig ikke uvanlig å oppleve at vekttapet i perioder kan stoppe litt opp.

 

 
Hvordan komme i gang? 

Søker du etter hvordan telle kalorier, vil du finne flere tilbud om vektklubber hvor du som medlem enkelt kan telle kalorier. Det kan muligens være en grei løsning, men det finnes ingen grunn til å bruke penger på dette. All informasjonen du behøver finner du gratis på nett og det finnes også gode gratis verktøy du kan benytte for å regne ut inntak og forbruk av kalorier. Selve kaloritellingen kan du selv enkelt gjøre både på papir eller for eksempel i Excel som vi anbefaler. Her er noen hjelpemidler som vil gi deg den informasjonen du behøver for å kunne telle kalorier.

Hvor mange kalorier pr dag?

Hvor mange kalorier kan en person spise pr dag dersom han eller hun ønsker å gå ned i vekt? Det spørsmålet ser vi nærmere på i denne artikkelen og det er faktisk ikke så vanskelig å finne ut hvilke tall som gjelder for en bestemt person.

Hvor mange kalorier kan du få i deg pr dag?
Når du skal finne ut hvor mange kalorier du kan få i deg pr dag er det enklest å benytte en kalkulator som dette og i eksempelet nedenfor kan du se hvordan du finner dine tall og kalorigrenser. Vi gjør oppmerksom på at slike kalkulatorer aldri vil bli helt nøyaktige, men du vil likevel få en god pekepinn på hvor mange kalorier du kan spise og/eller drikke pr dag. 


Hvor raskt vil du gå ned i vekt?
Før vi kommer med eksempelet nevner vi at slanketempoet naturligvis har mye å si for hvor mange kalorier du kan få i deg. En person som med 2500 kcal vil holde en stabil vekt vil slanke seg med et inntak på 2450 kcal, men det vil gå sakte og vekttapet vil stoppe opp etter forholdvis kort tid. For å regne ut hvor mange kalorier du må kutte i forhold til vekttapet kan du ta utgangspunkt i at et kilo kroppsfett tilsvarer omtrent 7000 kcal. Det vil si at et ukentlig vekttap på 0, 5 kilo krever et daglig energiunderskudd på 500 kcal. (3500 kcal pr uke).

Vi bruker Hanne som eksempel
Hanne er 35 år, hun veier 80 kilo og er 168 cm høy, noe som gir en BMI på 28,3. Det er ikke veldig mye, men definisjonen er overvektig og Hanne har bestemt seg for å gå ned i vekt. Hennes mål er gå ned 10 kilo i løpet av et år, slik at hun kommer ned på en BMI som er innenfor grensen for normal vekt.

Hanne bruker den nevnte kalkulatoren hvor hun krysser av for at hun er moderat aktiv og får ta følgende tall. Hennes totale kaloribehov er 2420 kcal pr dag, noe som vil gi en stabil vekt. For å regne ut hvor mange kalorier hun kan få i seg pr dag for å nå målet om å gå ned 10 kilo i løpet av et år kan hun velge mellom flere metoder, for eksempel denne.

Hun kan gange 10 kilo med 7000 kcal og finner da ut at hun i løpet av et år behøver et energiunderskudd på 70 000 kcal. Hun deler så 70 000 på 365 dager og finner ut at hun må kutte 192 kcal pr dag. Hennes nye kalorigrense blir dermed 2228 kalorier pr dag

Så enkelt er det imidlertid ikke fordi det dessverre er slik at forbrenningen reduseres når vi går ned i vekt uten å øke aktivitetsnivået. Et godt eksempel på det er at Hanne når hun veier 70 kilo vil ha et totalt kaloribehov på 2271 kcal for å holde en stabil vekt.

Etter hver som Hanne går ned i vekt må hun med andre ord redusere kaloriinntaket ytterligere, eventuelt øke forbrenningen. Dersom hun ønsker det kan hun når som helst regne ut sin nye kalorigrense og justere antall kalorier pr dag etter dette.

Hvordan forholde seg til slankemyter?

Et Google-søk på ordet slankemyter gir svært mange treff også hos noen av våre største medier, noe som neppe kan betegnes som overraskende. Når det gjelder innholdet i artiklene som dukker opp er vi derimot overrasket og det skyldes mange til dels motstridene påstander om slankemyter.

Forskjellige konklusjoner
Flere og mindre måltider gir vektreduksjon. Lavkarbo er ikke en god slankemetode. Du kan gå ned i vekt ved å drikke mye vann. Du bør ikke spise om kvelden. Trening på tom mage gir økt fettforbrenning. Dette er noen av de mange slankemytene som omtales hvor de forskjellige nettstedene kommer med motstridende konklusjoner. Mens en nettavis for eksempel hevder at flere og mindre måltider gir vektreduksjon, hevder et velkjent kvinnemagasin at dette er en slankemyte som ikke medfører riktighet.

Intelligent student checking on information in handbook

Hvorfor er det slik?
Det er nok to hovedgrunner til at forskjellige nettsteder konkluderer forskjellige i forhold til om en slankemyte medfører riktighet eller er helt feil. Den ene grunnen er at vi snakker om omstridte spørsmål hvor selv ikke ekspertene er enige, mens den andre grunnen er at artiklene ikke nødvendigvis er et resultat av grundig forarbeid og kritisk tenking.

Hva skal vi stole på?
Det er ikke bare når det gjelder slankemyter at forskjellige nettsteder kommer med vidt forskjellige påstander. Dette er et problem i forhold til slanking generelt og for en person som skal ned i vekt kan det naturligvis bli svært forvirrende. Hva er egentlig de beste slankemetodene? Er slankemyter som de nevnt ovenfor helt på jordet eller medfører de riktighet?

Vårt svar er at du ikke behøver å bekymre deg så mye om hvorvidt slankemyter er riktige eller ikke. Det begrunner vi delvis med at slankemyter og påstander det hersker uenighet om ofte er mindre viktige og uansett ikke vil være avgjørende for om du lykkes med slankingen. Om det å drikke vann gir en slankeeffekt eller om det å spise om kvelden er uklokt vil for eksempel ha relativt lite å si i den store sammenhengen.

NB: Lavkarbo er et emne det er knyttet flere slankemyter til og som kan være avgjørende for om du lykkes med å gå ned i vekt.

Gå for det sikre
For å svare kort på spørsmålet ovenfor bør du stole på artikler hvor påstander som fremkommer er godt begrunnet og hvor det vises til relevant dokumentasjon i form av studier, undersøkelser og annen forskning. Ellers er det beste slanketipser vi kan komme med at du i første omgang glemmer alle slankemyter og går for det sikre. Det vil si økt forbrenning og redusert inntak av kalorier. Så lenge du har et energiunderskudd (du forbrenner mer enn du får i deg) vil du gå ned i vekt, garantert. Mer fysisk aktivitet, et mer fornuftig kosthold, et kosttilskudd med dokumentert effekt og/eller slankemedisin er slankemetoder som virker for så å si alle.

Slanking med syltetøy

Jam.
syltetøy.
Syltetøy inneholder alt for mye sukker. Det er en påstand som flere såkalte helseeksperter kommer med og mange tror nok at syltetøy er rene kaloribomben. Det er langt i fra sannheten og det finnes langt verre slankemat enn kjøpt syltetøy.

Inneholder relativt få kalorier
Med tanke på at syltetøy er et søtt pålegg vil jeg hevde at kaloriinnholdet er overraskende lavt, sammenlignet med en rekke andre produkter. Da tar jeg til og med utgangspunkt i de mest kaloririke syltetøyene som vanlig jordbærsyltetøy fra de store og kjente produsentene. Her er noen eksempler som viser at syltetøy inneholder relativt få kalorier og kan fungere som slankemat. Antall kalorier er pr 100 gram.

Vanlig jordbærsyltetøy fra Nora 205 kcal
Prim 307 kcal
Nugatti 522 kcal
Sjokade 414 kcal
Makrell i tomat 250 kcal
Stabburet leverpostei 268 kcal
Original Norvegia 354 kcal

Som du ser er syltetøy et langt bedre alternativ enn andre søte pålegg. Dersom vi utelukkende tenker kalorier er syltetøy også et godt alternativ til andre typer pålegg som ost og makrell i tomat. Du finner flere eksempler i denne kaloritabellen. Tips om en rekke slankemidler finner du på denne siden.

Slank deg med syltetøy
Det er muligens en noe drøy påstand, men det finnes som nevnt langt større kaloribomber og i eksempelet ovenfor er vanlig syltetøy benyttet. Dersom du ønsker å kutte kalorier bør du naturligvis gå for lettere varianter med mindre sukker og/eller mer bær. De lette typene syltetøy inneholder kun fra 70 – 130 kcal og det er ikke mange pålegg som kan vise til et så lavt kaloriinnhold.

Jeg påstår ikke at alt syltetøy er sunt
Poenget med dette innlegget er ikke å vise at syltetøy er sunt. Vanlig syltetøy inneholder en god del sukker og derfor bør du være forsiktig med mengden. Poenget er å vise at syltetøy er langt i fra å være noen kaloribombe, samt at de lette variantene faktisk er blant de sunneste påleggene som finnes. De inneholder svært få kalorier og en god del bær som kan gi en rekke helsefordeler.

Drikk kaldt vann og bli slankere

Fitness water bottle
vannflaske
Enkelte norske nettaviser omtaler dette som en slankemyte, men det er feil. Du kan gå ned i vekt ved å drikke vann og spesielt ved å drikke kaldt vann. Legg imidlertid merke til at naturlig nok ikke kan nå dine slankemål ved kun å benytte denne slankemetoden.

Alle monner drar
Det å drikke kaldt vann er selvfølgelig ikke den mest effektive slankemetoden, men som kjent er det slik at alle monner drar. Hver eneste ekstra kalori som forbrennes vil hjelpe og det samme gjelder for hver eneste kalori lar vær å spise. Når det gjelder det å drikke kaldt vann er det faktisk snakk om en god del kalorier og derfor god slankehjelp

Derfor kan vann hjelpe
Flere studier viser at det å drikke vann før måltider gir økt metthetsfølelse med det resultat at kaloriinntaket reduseres. I tillegg har tyske forskere påvist at det å drikke kaldt vann øker forbrenningen, blant annet fordi kroppen må bruke energi for å varme opp dette vannet. Legg ellers merke til at for lite inntak av vann kan føre til dehydrering og dermed redusert forbrenning.

Så mye kan du gå ned i vekt
Ut i fra relevant forskning er det mulig å si noe om hvor mye du kan gå ned i vekt, men legg merke til at slike tall aldri vil bli helt nøyaktige og at effekten kan variere en god del fra person til person. Når det gjelder den tyske studien som viser at kaldt vann kan øke forbrenningen har forskere regnet ut at slankeeffekten er som følger.

En person som øker det daglige vanninntaket med 1,5 liter kaldt vann vi i løpet av et år forbrenner 17400 kalorier ekstra, noe som tilsvarer 2,5 kilo kroppsfett. Når det gjelder effekten av å drikke vann før et måltid viser blant annet en studie følgende slankeeffekt at personer som drikker en halvliter vann før et måltid vil redusere inntaket med mellom 75 og 90 kalorier. Med tre måltider pr dag i et år kan det utgjøre opp mot 100 000 kalorier, noe som utgjør mer enn 14 kilo kroppsfett.

En annen og lignende studie viste at personer som drakk en halvliter vann 30 minutter før et måltid i snitt gikk ned 2 kilo mer enn kontrollgruppen. Personene i denne studien gjorde dette ved 3 måltider pr dag og studien varte i 12 uker. De to sistnevnte studiene er omtalt på Wikipedia, mens dens første studien som ble publisert i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism er omtalt på WebMD.com.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭