Norgee

Utbrenthet: forebygging og behandling

Innhold

utbrenthet

Er du utbrent?

Det å bli utbrent er kroppens naturlige reaksjon på langvarig stress og stadig flere nordmenn opplever denne tilstanden, og trenden er dessverre økende. Utbrenthet blir oftest sett i sammenheng med kronisk jobbstress, men kan også oppstå når summen av belastninger over tid blir for mye. 

Det er en tilstand hvor man er mentalt, følelsesmessig og fysisk utmattet, noe som rammer både kvinner og menn.

Utbrenthet er ofte ledsaget av en rekke psykiske og fysiske helsesymptomer. Hvis utbrenthet ikke adresseres vil det være vanskelig å fungere i hverdagen. Utbrenthet er langt mer enn å bare være litt sliten og for mange er det viktig å få hjelp underveis i tilfriskningen slik at man kommer seg tilbake til en jobbhverdag med energi og tiltakslyst igjen. 

Hva er utbrenthet?

Begrepet “utbrenthet” er et relativt nytt begrep, først definert i 1974 av Herbert Freudenberger, i sin bok, Burnout: «The High Cost of High Achievement». Han definerte opprinnelig utbrenthet som “utryddelse av motivasjon eller insentiv, spesielt der ens hengivenhet til en sak eller et forhold ikke gir de ønskede resultatene.” 

Samtidig lanserte Maslach (1976) begrepet utbrenthet i sine undersøkelser av ansatte i omsorgsyrker. Maslach og Jackson (1981, 1986) definerte utbrenthet som et tredimensjonalt psykologisk syndrom som forårsakes av langvarige mellommenneskelige belastninger på arbeidsplassen, samme definisjon som nå brukes av WHO – Verdens Helseorganisasjon:

I følge WHO går utbrenhet spesielt utover disse tre dimensjonene i livet:

  • En generell følelse av energimangel og utmattelse
  • Økt mental distansering til jobben, eller følelser av negativisme eller kynisme knyttet til jobben, manglende motivasjon 
  • Redusert faglig prestasjon på jobb
  • Ønsker du å vite mer om hva WHO mener om utbrenthet – trykk her.

Er du på vei mot å bli utbrent – her er noe faresignaler

faresignaler på utbrenthet

Symptomer på at du er på vei til å bli utbrent kan være at jobben føles tyngre og tyngre og du blir mer og mer sliten. Det hjelper ikke lenger med en helg på hytta eller en liten ferie, følelsen av å ikke hente seg inn kommer mer og mer. Det er vanlig å oppleve konsentrasjonsproblemer, hjernetåke, kanskje glemmer du avtaler og humøret og optimismen blir borte. Ting som tidligere kjentes lett ut blir nå et ork og til slutt kommer følelsen av å være helt tom og utlandet. Mange opplever seg følelsesmessig flat, distansert fra både egne følelser, jobben og andre mennesker.

Enkelt sagt, hvis det over tid har vært et høyt forventningspress på jobb og du opplever langvarig stress som gjør at du begynner å grue deg til å gå på jobb, og i tillegg opplever du vesentlig mindre mestring kan dette være tegn på at du er i ferd med å bli utbrent.

Ulike livsstilsfaktorer og personlighetsstrekk kan også øke risikoen for å bli utbrent. Mennesker med høy grad av perfeksjonisme, pessimisme og vanskeligheter med grensetting er gjerne mer i faresonen enn andre. Man ser langt flere typiske «JA-mennesker» bli utbrent enn de som setter tydelige grenser og er flinke til å ha en god balanse mellom jobb/fritid.

Trenger du veiledning og hjelp?

Føler du deg utbrent og trenger hjelp? Vi anbefaler at du tar kontakt med Endringsportalen for en uforpliktende samtale. De har stor ekspertise på feltet og kan veilede deg i riktig retning.

Tegn og symptomer

Selv om utbrenthet ikke er en diagnostiserbar psykologisk lidelse, betyr det ikke at den ikke bør tas på alvor.

Her er noen av de vanligste tegnene på utbrenthet:

  • Fremmedgjøring fra arbeidsrelaterte aktiviteter: Personer som opplever utbrenthet ser på jobbene sine som stadig mer stressende og frustrerende. De kan bli kyniske rundt arbeidsforholdene og menneskene de jobber med. De kan også distansere seg følelsesmessig og begynne å føle seg nummen og lite engasjerte rundt arbeidsoppgaver og overfor kollegaer.
  • Fysiske symptomer: Kronisk stress kan blant annet føre til fysiske symptomer, som hodepine, magesmerter og muskelspenninger m.m.
  • Emosjonell utmattelse: du kan føle deg emosjonelt utslitt, ute av stand til å takle både arbeidsoppgaver og relasjoner. Det er vanlig å trekke seg unna i sosiale settinger og man blir ofte mer ustabil følelsesmessig. Mange opplever at de blir følelsesmessig frakoblet og interessen for verden rundt blir mindre. 
  • Redusert ytelse: Utbrenthet påvirker hovedsakelig dagligdagse gjøremål på jobben – men også i hjemmet. Personer som er utbrent kan føle seg negative til arbeidsoppgaver og de har ofte konsentrasjonsvansker og opplever at selv enkle oppgaver blir en kraftanstrengelse. De mangler ofte energien til å få arbeidet gjort.

Risikofaktorer

En krevende jobb med til tider høyt stressnivå fører ikke nødvendigvis til utbrenthet. Når stress håndteres godt trenger det å ikke å gi negative konsekvenser.

Dette er noen av hovedårsakene til at man kan bli utbrent:

Urimelig tidspress: Ansatte som sier at de har nok tid til å gjøre jobben sin, har mye mindre sannsynlighet for å oppleve utbrenthet enn de som aldri føler de rekker over arbeidsoppgaver og mangler den tiden som trengs. 

Mangel på kommunikasjon og støtte fra en leder: Ansatte som opplever god støtte fra sin leder har mindre sannsynlighet for å oppleve utbrenthet enn motsatt. Arbeidsplasser med stor grad av psykologisk trygghet vil også være bedre på å fange opp når en medarbeider sliter og lettere sette i gang gode tiltak.

Mangel på rolleklarhet: Mange som blir utbrent vet ofte ikke nok om vet hva som forventes av dem. Liten grad av forventningsavklaring øker sjansene for kronisk stress og slitenhet hos de ansatte. 

Uhåndterlig arbeidsmengde: Når en arbeidsmengde føles uhåndterlig, vil selv de mest optimistiske føle seg maktesløse. Å føle seg overveldet kan raskt føre til utbrenthet.

Urettferdig behandling: Ansatte som føler seg urettferdig behandlet på jobben har mye større sannsynlighet for å oppleve utbrenthet. Urettferdig behandling kan omfatte ting som favorisering, urettferdig kompensasjon eller å bli utsatt for hersketeknikker og mobbing på arbeidsplassen.

Forebygging og behandling

forebygging og behandling av utbrenthet

Selv om begrepet “utbrenthet” antyder at det kan være en permanent tilstand, er det reversibelt. En person som føler seg utbrent må kanskje gjøre noen endringer i arbeidsmiljøet sitt og måten de opplever og ser på sine arbeidsoppgaver. Det er viktig å lære seg å sette tydelig grenser for seg selv. Mange som er utbrent opplever seg selv som perfeksjonistiske med høye krav til seg selv. Derfor er det viktig å kunne senke kravene, be om hjelp, sette tydelige grenser og ha gode forventningsavklaringer på jobben generelt.

Å henvende seg til nærmeste leder eller personalavdelingen er et bra sted å starte når du kjenner på for mye stress på jobben over tid. Det er lettere å forebygge utbrenthet før kroppen sier helt stopp og da er det viktig å ha gode støttespillere rundt seg.

I noen tilfeller kan en endring i stilling eller en helt ny jobb være nødvendig for å komme seg til hektene igjen.

Det kan også være avgjørende å utvikle klare strategier som hjelper deg å håndtere stresset ditt. For mange vil hjelp fra for eksempel psykolog eller helsecoach være nyttig for å klare å gjøre de nødvendige endringer som skal til, både for å komme ut av utbrenthet men også for å sørge for at man ikke havner der igjen senere. På denne måten kan man bli mer robust og øke graden av resiliens mot stress i arbeidslivet.

Å lære å ta godt vare på seg selv, som å ha et sunt kosthold, ha gode søvnvaner og fysisk trening kan bidra til å redusere noen av effektene av en jobb med mye stress.

En ferie kan også gi deg midlertidig lindring, men en uke vekk fra jobb vil ikke være nok til å hjelpe deg med å overvinne utbrenthet. Regelmessige pauser fra jobben, sammen med realistiske forventninger til deg selv og dine egne prestasjoner er viktige faktorer for å håndtere og komme ut av utbrenthet.

Avslutningsvis er det viktig å vite at det er ingen svakhet å få hjelp på veien hvis du opplever kronisk jobbstress over tid. Det er mye enklere å forebygge utbrenthet enn å reparere. Så finn noen som kan hjelpe deg hvis du opplever at du er i fare for å bli kronisk utmattet og utbrent. 

Innlegget er skrevet av helsecoach Charlotte Nagelgaard.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Lyst til å skrive for oss?

opp?

Har du noen
gode ideer?💭